https://www.traditionrolex.com/1

https://www.traditionrolex.com/1

Általános felhasználási és adatvédelmi szabályzat

2024. április 18. - Andrea, Ilma, Apolló, Aladár napja van.

Műköröm portál a Facebook-on:

HASZNÁLATI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

HASZNÁLATI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
Jelen szabályzat a mukorom.hu portál használatának feltételeit, a Felhasználók adatvédelmének szabályait tartalmazza.
 
I. Felhasználó
 
1.1) A mukorom.hu portál regisztrációhoz kötött funkcióit a portál felületén regisztrált 16 éven felüli természetes személyek használhatják (a továbbiakban: Felhasználó). A regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat bárki használhatja megkötés nélkül.
 
1.2) A mukorom.hu portál szolgáltatásainak igénybe vétele önkéntes és ingyenes. Spam esetén a Felhasználót az Adatkezelő a rendszer használatától eltilthatja.
 
II. Adatkezelés, adatvédelem
 
2.1) Az adatkezelésre és adatvédelemre a Crystal Nails Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA (https://www.crystalnails.hu/adatvedelmi_es_adatkezelesi_tajekoztato) valamint a jelen szabályzat az irányadó azzal, hogy a Felhasználó által a regisztráció, képfeltöltés és a mukorom.hu honlap használata során egyéb módon megadott adatok kezelője az Elite Cosmetix Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). 

2.2) A Felhasználó az űrlapok kitöltésével, illetve tartalmak feltöltésével kifejezett hozzájárulását adja, hogy azokat az Adatkezelő a 2.1) pontban meghatározott tájékoztatóban és szabályzatban meghatározott célból, ideig és módon tárolja, illetve felhasználja.

2.3)Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat különösen a mukorom.hu oldal működtetéséhez, a mukorom.hu oldal és a Felhasználó népszerűsítéséhez, valamint saját marketing céljaira (pl. hírlevél küldés) használhatja fel. A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten jóváhagyja, hogy – elősegítendő a potenciális vendégekkel történő kapcsolatfelvétel lehetőségét – a Felhasználó adatai
- a mukorom.hu oldalon megjelennek és
- a kapcsolódó honlapokon, illetve a Facebookon is megjelenítésre kerülnek.
 
2.4) Felhasználó a regisztrációt követően a "Facebook engedélyezés" linkre kattintva engedélyezheti a mukorom.hu rendszer hozzáférését  saját Facebook felületéhez a Facebook játékoknál már megszokott módon. Ezzel a Felhasználó a mukorom.hu-ra feltöltött képeit  megjelenítheti saját Facebook fotóalbumában is és saját Facebook üzenőfalán, továbbá a helyesen megfejtett Műkörmös Játékról egy értesítést kap a saját Facebook üzenőfalára. A "Facebook engedélyezés" önkéntesen választható, nem előfeltétele más mukorom.hu funkciók igénybe vételének.
 
2.5) Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a 2.1) pontban hivatkozott tájékoztatóban megnevezett személyeket, valamint a szolgáltatások teljesítésében közreműködő alvállalkozóit (pl. a hűségpontokért vásárolt termékek kiszállítója).
 
2.6) Felhasználó az általa megadott adatokat saját maga módosíthatja, törölheti a rendelkezésre bocsátott adminisztrációs felületen, illetve kérheti azok törlését az info@mukorom.hu email címen. Hírlevél esetében lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra, az annak végén található „Leiratkozom” linkre kattintással. A Facebook adatkapcsolatot Felhasználó saját Facebook fiókjába belépve szüntetheti meg.
 
2.7) A Felhasználó adatainak kezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre.
 
2.8) Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-62200/2013.
 
III. A Felhasználó felelőssége
 
3.1) Felhasználó felelős az általa megadott adatok valóságáért.
A Felhasználó felelős azért, hogy az általa feltöltött tartalom a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel, így különösen, de nem kizárólagosan, nem sérti más személy személyiségi jogát és szellemi alkotáshoz fűződő jogát, nem minősül pornográf, agresszív, gyűlöletkeltő tartalomnak, nem valósít meg bűncselekményt.
A Felhasználó felelős azért, hogy az általa feltöltött tartalom az oldal profiljától ne térjen el, ne tartalmazza műkörmös márkák reklámját (akár bújtatott módon sem), ne legyen sértő, lejárató vagy zaklató műkörmös márkákra, műkörmös kollégákra, más Felhasználó által feltöltött munkákra, vagy más Felhasználó által megtett hozzászólásokra vonatkozóan.
 
3.2) Az Adatkezelő nem felel a Felhasználó által feltöltött tartalomért.
 
3.3) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő szerint a Felhasználó által feltöltött tartalom jogszabálysértő, a jelen szabályzat rendelkezésébe ütközik vagy a feltöltött tartalom az oldal profiljába nem illik, illetve az egyes menüpontok előírásait sérti, úgy a Felhasználót felhívhatja a tartalom haladéktalan eltávolítására és amennyiben a felhívásnak a Felhasználó a megadott határidő alatt nem tesz eleget, úgy azt maga eltávolíthatja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználót bíróság, hatóság jogerős ítélete, határozata erre kötelezi, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolíthatja az ítéletben, határozatban megjelölt tartalmat.
 
3.4) Az Adatkezelő nem felel a feltöltött tartalom megsemmisüléséért, elérhetetlenné válásáért, jelen szabályzat szerinti törléséért és az ezekkel összefüggésben keletkezett kárért.   
 
IV. Műkörmös Játék
 
4.1) A játékok szervezője az Adatkezelő.
 
4.2) A mukorom.hu felületén meghirdetett játékokban minden regisztrált Felhasználó részt vehet.
Nem vehetnek részt az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek és azok közeli hozzátartozói.
 
4.3) A helyes megfejtést beküldők közül sorsolással kerül kiválasztásra a játék nyertese. A nyertes email üzenetben kap értesítést és neve megjelenítésre kerül a játék adatlapján, amelyhez a játékban résztvevő Felhasználó a megfejtés beküldésével hozzájárul. A nyeremény átvehető személyesen a 1085 Budapest, József krt. 44. alatt, illetve az átvétel egyéb lehetséges módjáról a kiértesítő emailben ad az Adatkezelő tájékoztatást. A nyeremény  az átvételre vonatkozó email üzenet kiküldésétől számított 60. napig vehető át, ennek leteltét követően a nyertes Felhasználó sem a nyeremény kiadását, sem annak ellenértékét az Adatkezelőtől nem követelheti. Az át nem vett nyereményt az Adatkezelő az átvételre vonatkozó email értesítés kiküldésétől számított 60 nap elteltével értékesíti.
 
V. Egyéb rendelkezések
5.1) A jelen szabályzat 2020.11.13. napján lép hatályba. Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a szabályzatot módosítsa. A szabályzat módosítása annak közzétételével lép hatályba, amelyet a Felhasználó a módosítást követő mukorom.hu portálra történő belépésével fogad el.
 

Képzési naptár

mukorom.hu - Műkörmös képzési naptár

https://www.traditionrolex.com/1